Şirkətimiz Rusiya, Qazaxıstan, Belarusiya və digər MDB ölkələrində HZPC seleksiya sortlarının toxum kartofunu təmin edir.

HZPC Sadokas Rusiya Federasiyasının 12 müxtəlif regionunda toxumluq kartof istehsal edir.

İstehsalın hər mərhələsində ciddi keyfiyyətə nəzarət və ehtiyatlı logistika müştərilərimizi bütün müasir tələblərə cavab verən yüksək keyfiyyətli toxumluq kartofla təmin etməyə imkan verir.

Aşağıdakıları təmin edirik:

PRIMABELLEPRIMABELLE
 • Vegetasiya müddəti 60 gün
 • RİZOKTONİOZA QARŞI YÜKSƏK MÜQAVİMƏT
 • YÜKSƏK MƏHSULDARLIQ
 • ÇOX CƏLBEDİCİ PARLAQ QABIQ
MARISOLMARISOL
 • ERKƏN YUMRULAŞMA
 • İRİ KÖK YUMRULARI
 • ADİ QAYSAĞA QARŞI YÜKSƏK MÜQAVİMƏT
 • YÜKSƏK MƏHSULDARLIQ
COLOMBACOLOMBA
 • VEGETASİYA MÜDDƏTİ 60-65 GÜN
 • MÜXTƏLİF İSTEHSAL ŞƏRTLƏRİ ALTINDA SABİT KEYFİYYƏT
 • YUMRULARIN ZƏRBƏLƏR NƏTİCƏSİNDƏ QARALMASINA QARŞI YAXŞI MÜQAVİMƏT
 • KÖK YUMRULARININ YAXŞI HAMARLIĞI
RED SCARLETTRED SCARLETT
 • CƏLBEDİCİ PARLAQ QABIQ
 • İRİ ÖLÇÜLÜ HAMAR OVAL YUMRULAR
 • YÜKSƏK MƏHSULDARLIQ
CHALLENGERCHALLENGER
 • VEGETASİYA MÜDDƏTİ 110 GÜN
 • BÜTÜN TORPAQ NÖVLƏRİ ÜÇÜN UYĞUNDUR
 • UZUN MÜDDƏTLİ SAXLAMA ÜÇÜN YARARLIDIR
 • ÇOX MƏQSƏDLİ İSTİFADƏ
HERMOSAHERMOSA
 • İRİ, HAMAR KÖK YUMRULARI
 • YAXŞI MƏHSULDARLIQ
 • ADİ QAYSAĞA QARŞI YÜKSƏK MÜQAVİMƏT
LUCINDALUCINDA
 • VEGETASİYA MÜDDƏTİ 90 GÜN
 • MÜXTƏLİF İQLİM ŞƏRAİTİNƏ UYĞUNLAŞMA
 • YAXŞI QALICILIĞA MALİKDİR
 • İRİ KÖK YUMRULARI
CAMELIACAMELIA
 • VEGETASİYA MÜDDƏTİ 75 GÜN OLAN ORTA ERKƏN SORT
 • Y VİRUSUNA QARŞI YÜKSƏK MÜQAVİMƏT
 • ADİ QAYSAĞA QARŞI YAXŞI MÜQAVİMƏT
 • UZUN MÜDDƏTLİ SAXLAMA ÜÇÜN YARARLIDIR
MEMPHISMEMPHIS
 • VEGETASİYA MÜDDƏTİ 85 GÜN
 • BÖYÜK ÖLÇÜLÜ KÖK YUMRULARI
 • QURAQLIĞA DAVAMLILIQ
 • ÇOX YÜKSƏK MƏHSULDARLIQ
SYLVANASYLVANA
 • VEGETASİYA MÜDDƏTİ 90 GÜN
 • SORTUN MÜXTƏLİF ŞƏRTLƏRƏ UYĞUNLAŞMASI
 • İRİ, HAMAR KÖK YUMRULARI
 • YAXŞI MƏHSULDARLIQ
CERATACERATA
 • ÇOX YÜKSƏK MƏHSULDARLIQ
 • ERKƏN YETİŞMƏ
 • İRİ ÖLÇÜLÜ HAMAR OVAL YUMRULAR
INNOVATORINNOVATOR
 • kartof qızartması üçün emal üçün kartof çeşidi
IVORY RUSSETIVORY RUSSET
 • kartof qızartması üçün emal üçün kartof çeşidi
ALVERSTONE RUSSETALVERSTONE RUSSET
 • kartof qızartması üçün emal üçün kartof çeşidi
SAGITTASAGITTA
 • VEGETASİYA MÜDDƏTİ 80-90 GÜN
 • ÇOX MƏQSƏDLİ İSTİFADƏ
 • "FRİ KARTOF" HAZIRLAMAQ ÜÇÜN YAXŞI KEYFİYYƏTLƏR
 • ÜSTÜN KEYFİYYƏT